Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) και Travel Foundation συνεργάζονται για Αειφόρο Ανάπτυξη

February 14, 2013

Η πενταετής συνεργασία μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (Cyprus Sustainable Tourism Initiative – CSTI) και της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου “The Travel Foundation” φέρνει την Κύπρο ένα βήμα πιο κοντά στην καθιέρωση της ως αειφόρου τουριστικού προορισμού.

Τα δύο πρώτα χρόνια της πενταετούς συνεργασίας έχει αρχίσει η υλοποίηση τριών προγραμμάτων, τα οποία έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα.

Ελάχιστα Κριτήρια Αειφορίας

Σε μια πρωτοβουλία που πιστεύεται ότι είναι πρωτοπόρα σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνεργασία αυτή ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο στάδιο του καθορισμού ελάχιστων κριτηρίων αειφορίας για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στόχος για την εισαγωγή των κριτηρίων αυτών, είναι να προσδώσουν στην Κυπριακή τουριστική βιομηχανία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να διασφαλίσουν το μέλλον της με τη μείωση στα λειτουργικά έξοδα και τη διαφύλαξη του τουριστικού προϊόντος μέσω της προστασίας και ανάδειξης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και μέσω της βοήθειας στις επιχειρήσεις να μειώσουν την εξάρτηση τους από διάφορους πόρους παραγωγής.

Πράσινες Παραλίες

Πέραν της προσπάθειας για καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων αειφορίας, υλοποιείται επίσης έργο σε συνεργασία με διάφορους φορείς που αφορά τη δημιουργία προτύπου για πράσινες παραλίες. Στην παρούσα φάση υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα στις παραλίες “Nissi Beach” και “Fig Tree Bay”, με πρωτοβουλίες που είναι σχεδιασμένες ώστε να βελτιώσουν τόσο το περιβάλλον των παραλιών όσο και την εμπειρία που αυτές προσφέρουν στους χρήστες.

Πρόσφατες σχετικές δράσεις που αναλήφθηκαν περιλάμβαναν εργαστήρια για ενδιαφερόμενους ντόπιους κατοίκους, οργανισμούς και επιχειρήσεις, εκστρατείες καθαρισμού των παραλιών με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και ομάδων εθελοντών, παρουσιάσεις σε σχολεία για προβολή της επιθυμητής συμπεριφοράς στις παραλίες, αντικατάσταση ομπρελών και κρεβατιών με άλλα που να είναι κατασκευασμένα με ανακυκλωμένα υλικά, φύτευση ενδημικών φυτών και θάμνων και εγκατάσταση, στο Fig Tree Bay, βρύσης με πόσιμο νερό για ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και την μείωση της παραγωγής απορριμμάτων.

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Σε ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με στόχο την μείωση των στερεών απορριμμάτων στην τουριστική βιομηχανία, διενεργήθηκε σχετική μελέτη, η οποία έχει έχει καταδείξει ότι η έλλειψη ποινών ή κινήτρων που θα ενθαρρύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς σε αυτό το θέμα εμποδίζει την επίτευξη προόδου, ενώ δεν φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί λύση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σ’ αυτό το πρόβλημα.

Share page

© 2024 The Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI). All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual