Διάσκεψη Τύπου 23/04/2013

April 26, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23.04.2013

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) και Travel Foundation συνεργάζονται για Αειφόρο Ανάπτυξη

Δέκα πρακτικά βήματα για πιο πράσινες παραλίες και ικανοποιημένους τουρίστες

Σήμερα παρουσιάστηκε ο δωρεάν οδηγός διαχείρισης πράσινων παραλιών με την υποστήριξη από CSTI / ΚΟΤ με δοκιμασμένες ιδέες για την προστασία των παραλιών και αύξηση των επίπεδων ικανοποίησης των επισκεπτών.

Ο οδηγός Πράσινων Κυπριακών Παραλιών παρουσιάστηκε σήμερα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού(ΚΟΤ), τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου το Travel Foundation.

Ο οδηγός έχει σκοπό να βοηθήσει τις τοπικές αρχές, τους διευθυντές ξενοδοχείων και τους ιδιοκτήτες παραλιακών υποστατικών που ενδιαφέρονται στη εφαρμογή των επιτυχών πρακτικών του πιλοτικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Fig Tree Bay και Nissi Beach.

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος που δημοσιεύτηκαν σήμερα δείχνουν την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης των χρηστών παραλία κατά 9% στο Fig Tree Bay και 19% στο Nissi Beach. επιδεικνύοντας βελτιώσεις, όπως η προώθηση της ανακύκλωσης και η τοπιοτέχνηση με ιθαγενή και ενδημικά φυτά

Άλλες πρωτοβουλίες που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν την δημιουργία βρύσης για παροχή πόσιμου νερού για τη μείωση των πλαστικών, δημιουργία χώρου στάθμευσης ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της ποδηλασίας και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εκδηλώσεις καθαρισμού παραλιών συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, σχολείων, επιχειρήσεων και τουριστών .

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος δωρεάν από το CSTI τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Παρέχει πρακτικές συμβουλές, φύλλα αξιολόγησης, περιπτωσιολογικές μελέτες και άλλες πληροφορίες γύρω από δέκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της άμμου και του νερού, τη βλάστηση και τη φύτευση, τη σήμανση και τις ‘πράσινες’ εγκαταστάσεις, την προώθηση τοπικών φαγητών και ποτών και την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού.

Είναι μέρος ενός πακέτου στήριξης που προσφέρει το CSTI και ο ΚΟΤ για όσους ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν στην παραλία τους το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει επίσης:

  • μια σειρά από πηγές διαθέσιμες ηλεκτρονικά ανάμεσα τους και περιπτωσιολογικές μελέτες
  • υποστήριξη και καθοδήγηση μέσω τηλεφώνου και e-mail από το αφοσιωμένο προσωπικό του CSTI και του ΚΟΤ, και
  • ηλεκτρονική αναγνώριση και προώθηση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, χρήση του λογότυπου των παραλιών και συμπερίληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε απευθείας ενημερώσεις, δελτία τύπου και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ο κ. Αλεκος Ορουντιώτης , Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ, είπε:

«Αυτός ο δωρεάν οδηγός μαζί με την υποστήριξη και καθοδήγηση, είναι για όποιον θέλει να εφαρμόσει τις αποδεδειγμένες επιτύχεις πρωτοβουλίες του πιλοτικού προγράμματος. Οι όμορφες παραλίες μας είναι μεταξύ των πιο σημαντικών φυσικών μας πόρων. Σας προτρέπω να δημιουργήσετε μια ‘πράσινη’ ομάδα για την προστασία της παραλία σας και του μέλλοντος του τουρισμού στην περιοχή σας. Ο οδηγός θα σας βοηθήσει σε κάθε βήμα αυτής σας της προσπάθειας.»

Για περισσότερες πληροφορίες : info@csti-cyprus.org

Σημείωση

Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της πενταετούς συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΤ, CSTI και Travel Foundation η οποία έχει ως στόχο να εδραιωθεί η φήμη της Κύπρου ως αειφόρου προορισμού. Άλλα προγράμματα στα πλαίσια της εταιρικής συνεργασίας περιλαμβάνουν την θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων αειφορίας για καταλύματα (παγκόσμια πρωτιά!) και τη μείωση των απορριμμάτων από την τουριστική βιομηχανία.

Share page

© 2024 The Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI). All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual