Πλαστική ρύπανση: «Μια απειλή για την ανθρώπινη επιβίωση, τη θαλάσσια ζωή, αλλά και για το τουριστικό μας προϊόν»

March 24, 2023

Πλαστική ρύπανση: «Μια απειλή για την ανθρώπινη επιβίωση, τη θαλάσσια ζωή, αλλά και για το τουριστικό μας προϊόν». 

 «Η πλαστική ρύπανση αφορά τον καθένα από εμάς και είναι στο χέρι μας η αλλαγή» ήταν το κύριο μήνυμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για παρουσίαση του Έργου: “Keep our Sand and Sea Plastic Free”. Η παρουσίαση έγινε στο ξενοδοχείο Almyra στην Πάφο και συμμετείχε κυρίως η τουριστική βιομηχανία της Πάφου. 

Εκπρόσωποι από το Υφυπουργείο Τουρισμού, το TUI Care Foundation, το Δήμο Πάφου, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού προσφώνησαν την εκδήλωση με τον κάθε εκπρόσωπο να στέλνει το δικό του μήνυμα για την μείωση της πλαστικής ρύπανσης. Το ενδιαφέρον όμως συγκεντρωσε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε με τον κάθε συμμετέχοντα να παραθέτει πώς μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην απάμβλυνση του προβλήματος.  

Με τη σύνοψη της εκδήλωσης διαφάνηκε η επιτατική ανάγκη για συνέργειες στην τουριστική βιομηχανία. Η πλαστική ρύπανση των θαλασσών μας, επηρεάζει όχι μόνο το τουριστικό μας προϊόν, αλλά και την επιβίωση χιλιάδων οργανισμών. Αν δεν αναλάβουμε άμεσα δράση μέχρι το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια στις θάλασσες μας.       

Το Έργο “Keep our Sand and Sea Plastic Free” στοχεύει να εμπλέξει τους τουρίστες, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ντόπιους στην μείωση των πλαστικών μιας χρήσης στο παραλιακό μέτωπο. Επιδίωξη του Έργου είναι να καταλήγει λιγότερο πλαστικό στις θάλασσες, μειώνοντας την πλαστική ρύπανση.   

Το Έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος Destination Zero Waste του TUI Care Foundation και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI). Το Έργο αναζητά νέους τρόπους μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και να προωθείται η κυκλική οικονομία στην Κύπρο.  

 

Πάφος, 24 Μαρτίου 2023 

 

Σημειώσεις για συντάκτες: 

Επικοινωνία με Παναγιώτα Κουτσόφτα, Διευθύντρια Έργου: 

p.koutsofta@sandseaplasticfree.org  99-905369 

Σχετικά με το TUI Care Foundation 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τουρισμού για καλό, η TUI Care Foundation υποστηρίζει πρωτοβουλίες έργων και συνεργασίες, που δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες για τη νέα γενιά και συμβάλουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνδέοντας τους τουρίστες με καλές πρακτικές, το TUI Care Foundation ενθαρρύνει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για να ανοίξουν νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τους νέους, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στους προορισμούς διακοπών και βιώσιμα μέσα διαβίωσης όπου οι τοπικές κοινότητες μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τον τουρισμό. Το TUI Care Foundation εργάζεται παγκοσμίως και δρα τοπικά – βασίζεται σε ισχυρές συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς για τη δημιουργία σημαντικών και μακροχρόνιων οφελών. Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα εκτιμά τη διαφάνεια και την αποδοτική χρήση των πόρων. Ως εκ τούτου, το 100% των δωρεών πηγαίνει σε προγράμματα στους προορισμούς με όλο το διοικητικό κόστος για το Ίδρυμα να καλύπτεται από την TUI. Το ΤUI Care Foundation δημιουργήθηκε από την TUI, την μεγαλύτερη παγκόσμια τουριστική επιχείρηση, και εδρεύει στην Ολλανδία.  

https://www.tuicarefoundation.com/ 

Σχετικά με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, o οποίος ιδρύθηκε το 2006, ακολουθώντας ένα 2ετές πρόγραμμα του Travel Foundation UK. Ο στόχος του CSTI είναι να προωθήσει την ανάπτυξη βιώσιμης προσέγγισης του τουρισμού στην Κύπρο μέσω της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, της συνετής χρήσης των φυσικών πόρων και της βελτίωσης των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των περιθωριοποιημένων αγροτικών κοινοτήτων της Κύπρου. Το CSTI φιλοδοξεί να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στην τουριστική βιομηχανία προς όφελος του κοινού μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης του κοινού και της τουριστικής βιομηχανίας στα εξής:  

  • τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων
  • τη μείωση του αντίκτυπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως αποτέλεσμα όλων των δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με τον τουρισμό. 
  • τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις κοινωνικές και οικονομικά μειονεκτικές κοινότητες λόγω του τουρισμού · 
  • την προώθηση βιώσιμων μέσων για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και αναγέννησης. 

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην Κύπρο που να προστατεύει το περιβάλλον, να στηρίζει την τοπική οικονομία και να προάγει τον τοπικό πολιτισμό. 

 http://csticyprus.org/  

 

Share page

© 2024 The Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI). All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual